Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya EU-förordningen GDPR i kraft. Den reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter PUL (personuppgiftslagen).

Vi värdesätter din integritet och ditt skydd av personuppgifter och vill därför informera dig om vår sekretesspolicy.

Här följer en sammanfattning av de viktigaste punkterna:

  1. Dflex Fitness strävar efter att i alla våra kontakter värna om individens integritet vad gäller hur vi hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter.
  2. Med personuppgifter menas allt som kan knytas till en fysisk person. Det kan vara namn, personlig information och/eller kontaktinformation.
  3. Vår lagring av personuppgifter baseras alltid på lag, avtal, samtycke eller intresseavvägning.
  4. Personuppgifter som är klassificerade som känsliga kommer bara behandlas efter inhämtande av ett särskilt samtycke från dig.
  5. Vi behåller dina personuppgifter i våra interna system även efter avslutat medlemskap.
  6. Du kan alltid kontrollera, flytta, ändra i eller begära att få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss ([email protected]).

 

Du som medlem behöver du inte göra någonting. Vi vill endast informera dig om att vi tar hand om dina personuppgifter i enlighet med GDPR

Har du frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på: [email protected]

Tillbaka till Dflex Fitness
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.